Førstehjælpskurser til Institutioner

Førstehjælpskurser til institutioner tilgodeser både personale, studerende og elever i grundskolen. Vi har også erfaring med undervisning i specialklasser, på opholdssteder med flere. Aalborg Førstehjælp tilpasser det enkelte kursus til målgruppen og deres hverdag. Kurser kan være med og uden kursusbevis, alt efter hvilke ønsker den enkelte instititution har.

Institutioner

EKSEMPLER PÅ KURSER SOM UDBYDES TIL INSTITUTIONER

Kurset er med bevis og indbefatter grundlæggende viden og korrekt førstehjælp ved hjertestop, herunder brug af hjertestarter/AED, hvad gør man ved bevidstløshed, alarmering og meget mere.  

Kurset henvender sig til alle, der har tilknytning til en institution.

Varighed 4 timer

Pris 5.000,- 

Kurset indeholder uddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop og tillægsuddannelsen Førstehjælp ved Ulykker. Det sætter deltageren i stand til at kunne yde korrekt førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning, brug af hjertestarter, være i stand til at handle på et ulykkessted og meget mere.

Kurset henvender sig primært til undervisere, pædagoger, og andet personale på institutioner, da det giver relevante kompetencer i forhold til arbejdet på en institution.

Varighed 6 timer

Pris 6.500,-

Kurset er med bevis og er kompetencegivende til instruktøruddannelser i havkajak, andre vandaktiviteter og klatreuddannelser. 

Kurset består af en 4 timers teoretisk undervisning og 4 timers praktisk/teoretisk undervisning i de fartøjer/aktiviter, som deltageren skal opnå kompetencer indenfor.

Varighed 8 timer

Pris 8.500,-

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere eller bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Kurset henvender sig til unge, der er i gang med at tage kørekort. 

Varighed 8 timer.

Pris 8.000,- 

Kurset henvender sig til eksempelvis pædagoger eller lærere, der arbejder med børn til dagligt eller i fritiden har med børn at gøre i idrætsforeninger eller anden fritidsaktivitet.

Kurset indeholder hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter på børn. Desuden andre skader, som kan ramme børn, som eksempelvis buler, snitsår, forbrænding/skoldning, hudafskrabning, ætsning, strangulering, drukning, forskellige sygdomstilfælde og andre småskader.

Varighed 7 timer

Pris 7.000,-

Kurset kan vi skræddersy til netop jeres behov. 

Kontakt Aalborg Førstehjælp for at aftale nærmere.

Varighed fra 1 time

Pris fra 2.000,-

Opdateringsuddannelsen af tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.

Kurset skal gennemføres inden udløb af kursusbevis.

Varighed 3 timer.

Pris 3.500,-

Opdateringsuddannelsen af tidligere indlærte kompetencer i forhold til kurset Livreddende førstehjælp..

Kurset skal gennemføres inden udløb af kursusbevis.

Varighed 3 timer.

Pris 3.500,-

Vores priser er ekskl. moms og for kursus med bevis op til 16 deltagere pr. instruktør.

Se mere på Facebook

Se mere på Instagram