Private

Kursus for private

Aalborg Førstehjælp afholder førstehjælpskursus for private på lukkede hold. Skal familien have sig et førstehjælpskursus, så har vi mulighed for at afholde det hjemme hos jer eller på et af vores undervisningslokationer.

Private

EKSEMPLER PÅ KURSER SOM UDBYDES TIL private

Kurset kan vi skræddersy til netop jeres behov. 

Kontakt Aalborg Førstehjælp for at aftale nærmere.

Varighed fra 1 time

Pris fra 2.000,-

Kurset er med bevis og indbefatter grundlæggende viden og korrekt førstehjælp ved hjertestop, herunder brug af hjertestarter/AED, hvad gør man ved bevidstløshed, alarmering og meget mere.  

Kurset er relevant for alle, der vil være sikre på, hvordan man yder den korrekte førstehjælp for at redde liv.

Varighed 4 timer

Pris 5.000,- 

Kurset indeholder uddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop og tillægsuddannelsen Førstehjælp ved Ulykker. Det sætter deltageren i stand til at kunne yde korrekt førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning, brug af hjertestarter, være i stand til at handle på et ulykkessted og meget mere.

Kurset henvender sig til dem, der gerne vil være bedre “klædt på” i tilfælde at en ulykke.

Varighed 6 timer

Pris 6.000,-

Se mere på Facebook

Se mere på Instagram