Virksomheder

Førstehjælpskurser til virksomheder

Førstehjælpskurser til virksomheder tilgodeser forskellige erhverv, forskellige personalegrupper og arbejdsopgaver. 

Undervisningen kan foregå på virksomheden eller på et af vores undervisningslokationer.

Aalborg Førstehjælp tilpasser det enkelte kursus til målgruppen og deres hverdag. Kurser kan være med eller uden kursusbevis, alt efter hvilke ønsker virksomheden har.

Virksomheder

EKSEMPLER PÅ KURSER SOM UDBYDES TIL virksomheder

Kurset er med bevis og indbefatter grundlæggende viden og korrekt førstehjælp ved hjertestop, herunder brug af hjertestarter/AED, hvad gør man ved bevidstløshed, alarmering og meget mere.  

Kurset henvender sig til alle på virksomheden.

Varighed 4 timer

Pris 5.000,- 

Kurset indeholder uddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop og tillægsuddannelsen Førstehjælp ved Ulykker. Det sætter deltageren i stand til at kunne yde korrekt førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning, brug af hjertestarter, være i stand til at handle på et ulykkessted og meget mere.

Kurset indeholder mere end det grundlæggende og derfor kan det tage udgangspunkt i ulykker, der eventuelt kunne ske på jeres virksomhed.

Varighed 6 timer

Pris 6.500,-

Kurset er med bevis og er kompetencegivende til instruktøruddannelser i havkajak, andre vandaktiviteter og klatreuddannelser. 

Kurset består af en 4 timers teoretisk undervisning og 4 timers praktisk/teoretisk undervisning i de fartøjer/aktiviter, som deltageren skal opnå kompetencer indenfor.

Varighed 8 timer

Pris 8.500,-

Kurset kan vi skræddersy til netop jeres behov. 

Kontakt Aalborg Førstehjælp for at aftale nærmere.

Varighed fra 1 time

Pris fra 2.000,-

Opdateringsuddannelsen af tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.

Kurset skal gennemføres inden udløb af kursusbevis.

Varighed 3 timer.

Pris 3.500,-

Opdateringsuddannelsen af tidligere indlærte kompetencer i forhold til kurset Livreddende førstehjælp..

Kurset skal gennemføres inden udløb af kursusbevis.

Varighed 3 timer.

Pris 3.500,-

Vores priser er ekskl. moms og for kursus med bevis op til 16 deltagere pr. instruktør.

Se mere på Facebook

Se mere på Instagram